Masurători de control în conformitate cu regulile IAAF

Inspecția preliminară și determinarea punctelor centrale ale razei, a punctelor de începu și de sfârsit ale curbei pentru determinarea lungimii efective a pistei de alergare.

Inspecția instalațiilor sportive

Măsurătorile de control după finalizarea marcajului culoarelor de alergare și marcarea liniei pentru diverse probele de sărituri și aruncare. Calculul valorilor măsurate pentru starturi la proba de ștafetă și pozitiile gardurilor pe pista de alergare pentru cursele de obstacole.

Ancheta alergării

Măsurarea tuturor disciplinelor internaționale de concurs în conformitate cu termenii IAAF, precum și disciplinele naționale conform prevederilor asociațiilor naționale de atletism.

Track lining

Executarea marcajelor pe pista de alergare și executarea marcajelor pentru toate facilitațile de de atletism(zone de elan pentru probele de sărituri și aruncari) certificate IAAF.

Marcaje internaționale

Marcarea tuturor liniilor de start internaționale, a zonelor de transfer la proba de ștafeta și a pozițiilor gardurilor pentru proba de alergare cu obstacole.

Marcaje naționale

Marcarea tuturor liniilor de start, a zonelor de transfer la proba de ștafeta și a pozițiilor gardurilor pentru proba de alergare cu obstacole pentru toate tipurile de probe naționale.